Kontakt

Dane
Przedsiębiorstwa


  • Nazwa: Proeko Energy
  • Adres: 42-500 Będzin, ul. Kręta 45
  • NIP: 6290023218
  • REGON: 271860563
  • KRS: 0000197642
  • E-mail: biuro@proeko-pv.pl
  • Tel.: 606 791 270
  • Kapitał zakładowy: w pełni wpłacony

Formularz Kontaktowy